01 februari 2017

Thema in de bib : Vluchtelingen

Onderwerp : Spaanse burgeroorlog, Spaanse Vluchtelingen ; België, WaargebeurdLos Ninos: Tien vluchtelingenkinderen uit de Spaanse Burgeroorlog vertellen/ Stefaan Anrys en anderen ; coördinatie Hilde Pauwels - Berchem: Epo, 2007 - 220 p. : illustraties

Oorlogen veroorzaken onnoemelijk veel leed, en niet alleen voor volwassenen maar zeker ook voor kinderen zijn de gevolgen verstrekkend. De Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) vormt daarop geen uitzondering. Om de kinderen het oorlogsgeweld en de barre omstandigheden te besparen, organiseerde de autonome Baskische regering in 1937  met de schoorvoetend gegeven toestemming van de republikeinse regering  een grootschalige evacuatie van vnl. Baskische kinderen tussen de vijf en twaalf jaar naar o.a. Frankrijk, België en de Sovjet-Unie. Van de ruim 32.000 kinderen kwamen er zo'n 5000 in België terecht. Wat is de invloed van de evacuatie op hun verdere leven geweest ? De betrokken journalisten spraken zowel met oorlogskinderen die in België zijn gebleven, of later daarheen teruggekeerd, als met toentertijd naar Spanje gerepatrieerde kinderen. 


De monoloog "Spaans Krijt 2.0." die op zaterdag 11 februari in CC De Kring gebracht wordt door Daan Hugaert behandelt ditzelfde onderwerp. 

Angel is nog een kind als zijn moeder in 1937 beslist hem naar een ander land te sturen, ver weg van de Spaanse Burgeroorlog. Een hartverscheurende keuze. De jongen komt in België terecht en groeit op in een warm en gastvrij pleeggezin. Hij zal nooit meer naar Spanje terugkeren. 

In de herfst van het leven kijkt Angel terug op een gelukkig verleden. Zonder spijt of wroeging, dankbaar voor hoe het is gegaan. Maar dat het de oorlog was die hem uit Spanje wegjoeg, zal hij nooit aanvaarden. Telkens wanneer ergens het moordende geweld raast, telkens wanneer mensen massaal op de vlucht slaan, doet Angel datgene waartoe zijn geschiedenis hem dwingt: vertellen, vertellen…vertellen.