02 december 2017

Nieuw bibliotheekreglement vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari  2018 verandert ons bibliotheekreglement. We vinden het belangrijk om u hierover goed te informeren.

Wat zijn voor u de belangrijkste veranderingen in vergelijking met nu ?
> uitlenen van alle materialen ,ook dvd’s wordt gratis (<> nu: dvd’s € 0,50)
> de uitleentermijn voor alle materialen, dus ook dvd’s, bedraagt 3 weken
> de maximale uitleentermijn voor alle materialen bedraagt 9 weken (<> nu: 3 maanden)
> er mogen tot 20 materialen (ook dvd’s) per kaart worden meegenomen (<> nu: 10 materialen waarvan maximaal 4 dvd’s)
> een reservatie blijft  € 0,50
> een aanvraag van een boek uit een andere bibliotheek kost € 3,00 (<> nu: € 0,50)
> het telaatgeld bedraagt € 0,15 per materiaal per uitleendag (<> nu: € 0,12 per boek per week en € 0,12 per dvd per dag)
Deze laatste verandering is natuurlijk de minste leuke, dat beseffen we maar al te goed. Het is echter niet onze bedoeling om u op kosten te jagen.


U hebt verschillende mogelijkheden om telaatgeld te vermijden:  verlengen kan via de online toepassing’ Mijn Bibliotheek’ (http://mijn.bibliotheek.be), mail  (uitleen@waarschoot.be ) ,
telefoon (09 250 59 50) of aan de balie. U kan ook materialen terugbrengen via de brievenbus.


Daarnaast kunnen we u ook verwittigen als het einde van de uitleentermijn in zicht komt: bezorg ons uw emailadres en wij sturen u een mailtje een paar dagen voor het einde van de uitleentermijn!

Let zeker op het volgende: 
Op verschillende momenten wordt u eraan herinnerd dat de uitleentermijn afloopt of reeds  verstreken is:
•    door een attenderingsbericht per e-mail, 3 dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn,
•    door een eerste maningsbericht per e-mail of brief, 8 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn
•    door een tweede maningsbrief, 22 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn,

Na  deze  tweede maningsbrief krijgt u nog twee weken de tijd om te reageren. Daarna wordt een factuur opgemaakt voor de ontleende materialen.


Nog goed om te weten: vanaf 1 januari geldt dit reglement niet alleen in Waarschoot maar in alle Meetjeslandse bibliotheken!